Chirurg bariatra

 • Dr hab. n. med. Piotr Major

  Godziny przyjęć:

  Specjalizacja:

  Dr hab. n.med. Piotr Major specjalizuje się w zabiegach z  zakresu chirurgii bariatrycznej i metabolicznej oraz inych zabiegach laparoskopowych w zakresie przewodu pokarmowego

 • Prof. Dr hab n. med. Andrzej Budzyński

  Godziny przyjęć:

  Specjalizacja:

  Profesor Andrzej Budzyński specjalizuje się w operacjach jamy brzusznej zwłaszcza przy użyciu technik laparoskopowych oraz endoskopowych. W kręgu zainteresowań zawodowych Profesora szczególne miejsce zajmuje:

  chirurgia bariatryczna i metaboliczna, chirurgiczne leczenie otyłości olbrzymiej i zespołu metabolicznego (chirurgia bariatryczna) nowotworów przewodu pokarmowego, żołądka, jelita grubego, wątroby, trzustki chirurgia endokrynologiczna, zwłaszcza nadnerczy i trzustki

« Lekarze - specjalizacje